Släpkärran

Som medlem i föreningen kan du kostnadsfritt låna föreningens släpkärra. Det är vägskötselgruppen som har hand om kärran.

Utlåningsregler

 • Släpkärran får bara användas för transporter till, inom och från vårt område.
 • Anteckna din bokning, med namn och telefonnummer, i kalendern som finns i Quitten.
  • Skriv också när du räknar med att komma tillbaka med kärran.
 • Nyckeln finns i nyckelskåpet på väggen vid bokhyllan i Quitten.
  • Kontakta någon i vägskötselgruppen för att få kombinationen till nyckelskåpet.
  • Telefonnummer till vägskötselgruppen finns i bokningspärmen i Quitten.
 • Lås alltid kärran om du parkerar den på annan plats när du använder den.
 • Ställ tillbaka kärran, väl rengjord, på sin plats bakom Quitten och lås den när du använt den. Sopborste/kvast kommer att finnas i Quitten.
 • Kärran har sommardäck och vinterdäck (se till att de är på 1 december till 31 mars).
 • Har du frågor eller funderingar kontakta vägskötselgruppen.

Om olyckan är framme

 • Du är ansvarig för skador som uppstår på släpkärran.
 • Se över kärran, innan du lånar den, så att den inte har skador.
 • Om du upptäcker skador innan du använder den, informera då någon i vägskötselgruppen.
 • Meddela vägskötselgruppen om det uppstår en skada när du lånar kärran.
 • Du är betalningsansvarig för skador som uppstår när du lånar kärran.
 • Ta gärna en bild på skadan och kontakta vägskötselgruppen.

Försäkring

 • Kärran är trafikförsäkrad i föreningens namn.

Övrigt

 • Föreningens aktiviteter har företräde om fler vill boka samma tid.