Ordföranden har ordet – året som gått 2023

STORT TACK!
Till alla som under det gångna året på olika sätt bidragit till det gemensamma i vårt område.

De som deltagit i våra medlemsmöten och som svarade på enkäten i den extra föreningsstämman.

Alla i samfällighetsstyrelsen (Pia, Stefan, Claes, Jan-Olof, Leif, Kicki och Anki) som bidragit med kunskap, klokskap, och givande diskussioner kring olika viktiga frågor, haft olika ansvarsområden samt drivit olika projekt.  Se mer om detta nedan.

De som genom åren lagt ner mycket tid och kraft med vårt sommarvatten, (av/på, leta läckor och laga dem), som slutligen stängdes av den 9 oktober 2023. (Leif, Ove och Stefan).

Styrelsen för vattenföreningen (Tony, Marcus, Maria, Magnus, Jimmy) och andra aktiva som tagit hand om året-runtvattnet, letat och slutligen hittat vattenläckan (den trasiga anslutningsventilen till min tomt).

De som sett till att vår väg varit farbar året runt (Mats, Leif, Niclas N och Micke K).

Alla som deltagit i städdagar (röjning längst vägen för att skapa fri sikt, snö pinnar), skötseln av våra grönområden, bidragit till pollineringsprojektet (se nedan).

De som servat våra maskiner och släpkärran (Patrik, Claes och Sören).

De som håller ett öga på Quitten, ser till att kommunen sköter sophämtningen, att lyset fungerar samt att det finns kalendrar för bokning av maskiner, släpkärra, bord och stolar (Kicki, Pia och Margus).

Alla som engagerat sig i hantering av våra båtbryggor.

Jimmy Henriksson, vår alltiallo, som hjälpt till där det behövs.

LONA2, pollineringsprojektet (Margus, Gunilla, Inger, Agnetha, Sofia).

Pia och Niclas som tagit hand om vår traditionella korvgrillning med glögg, flyttat från Y-korset hem till dem.

Aija och gökottan, Anki och Ingers växtbytardag.

Patrik som startat och administrerat vår Facebookgrupp Tjuv & Enholmen, Nyköping.

Stefan, som i många år skött om vår innehållsrika hemsida enotjuvholmen. se. Här kan du hitta info om det mesta som har hänt, pågår eller planeras i vårt område.

Slutligen, alla ni som bor här, permanent eller periodvis och som på olika sätt bidragit med er sociala närvaro, ordnat grillkvällar och fester m.m.

Av det ovan skrivna framgår det med all tydlighet att vi är många som är aktiva inom en hel rad olika aktiviteter. Men det finns utrymmer för fler att delta eller ta egna initiativ.

Vad händer år 2024?
I augusti-23 hade vi ett medlemsmöte där vi bl.a. pratade om hur vi kan underlätta och utveckla samverkan med varandra inom området. Ansågs viktigt att vi på olika sätt kan lära känna varandra, ökar tryggheten och befrämjar grannsämjan. Man efterlyste initiativ från styrelsens sida att sammankalla till möten, för hela och delar av området.

Så här tycker vi i styrelsen
Det vi redan gör i styrelsen är att sammankalla till årsmötet, olika medlemsmöten samt ”städdagar” 2 ggr/år, där vi röjer längst våra vägar och sätter upp och tar ner snö pinnar.

Här finns goda möjligheter att träffas under och efteråt.

Att arrangera gemensam midsommarfest, korvgrillning på vintern mm önskar vi att andra tar initiativ till. Föreningen kan bistå med ekonomiskt stöd.

Samarbete inom områdena Enholmen, Tjuvholmen och Österängen
Vi tycker att det är viktigt att vi grannar träffas, planerar och utför olika aktiviteter inom respektive delområde.

Våra grönområden
Här finns redan en väl utvecklad samarbetstradition, att någon i området tar initiativ och bjuder in andra till gemensamt arbete. När det gäller de två stora områdena: 1) mellan Quitten/Luddhavrestigen och Darrgrässtigen/Sommarcaféet samt 2) mellan Gulkavlestigen och Vasstigen måste vi helst vara många från flera områden som deltar i arbetet. Vi behöver ta bort sly och stubbar för att Jimmy Henriksson ska kunna komma fram med sin fyrhjuling och slåtterbalk. Han får ekonomisk ersättning för sitt arbete. Om arbetet känns övermäktigt inom andra områden kan styrelsen ge bidrag efter att vi fått en plan och offert.

Föreningen tillhandahåller liksom tidigare olika maskiner samt bränsle.

LONA 2 pollineringsprojektet
Vi är nu inne på sista året. Arbetet har hittills gått trögt, intresse och entusiasm har i mycket lyst med sin frånvaro. Varför det varit så är oklart. Biologisk mångfald och skördar är beroende av att det finns pollinerare.

Det finns fortfarande gott om pengar, ca 40 000 kr på kontot och ytterligare 40 000 som ev. beviljas efter avslut. Risken är stor att den delen fryser inne, eftersom vi inte klarat av att genomföra det vi lovat göra i projektansökan.

Sista året kan pengarna användas till plantering av bärbuskar, fruktträd och andra växter som underlättar livet för våra pollinerare. Skapa fler blomsterängar. Vid Y-korset och på Enholmen har marken varit täckt med presenningar i två år för att kväva gräset, i vår dags för sådd! Jag kommer att beställa massor med frön, det är bara att komma och hämta. Köp växter och lämna kvitton!

Bryggor, båtplatser och föroreningar
Bryggorna kommer även fortsättningsvis att skötas av våra olika bryggföreningar som har egen ekonomi.

Från tidigare undersökningar (2021) vet vi att det finns en hel del föroreningar i bottensedimentet i Stads- och Mellanfjärdarna. Därför har det känts angeläget för styrelsen att kartlägga hur det ser ut runt våra större bryggor. En projektgrupp (Pia, Leif, Claes och Olle) har tagit fram ett förslag för provtagning samt anlitat en firma som genomförde provtagningar runt bryggorna vid Tjuvholmens båtplats under hösten-23. Resultat förväntas under våren-24.

Nyinflyttade
Viktigt att vi välkomnar dem som flyttar in i vårt område och att de blir informerade om olika föreningar och aktiviteter. Vi i styrelsen tycker att detta bäst sköts av grannar runt de nyinflyttade. Informationsfoldrar kommer att finnas i Quitten.

Styrelsen behöver påfyllnad
Det är viktigt att vi har en väl fungerande styrelse och att vi kontinuerligt får med nya medlemmar i styrelsen. Under året kommer fyra i styrelsen att sluta. Jag tänker sitta kvar som ordförande ytterligare ett år, blir totalt 5 år, sen vill jag att någon annan tar över.

Arbetet har varit roligt och stimulerande och jag är glad över att fått vara med och utveckla området.

Tillsammans utvecklar och vårdar vi vårt unika område i en lantlig stadsnära skärgårdsmiljö till ett boende för framtiden”

Margus Mägi
ordförande

Om Stefan Gustafsson

Är sekreterare och webbmaster i En och Tjuvholmens stugförening i Nyköping.
Det här inlägget postades i Ordföranden har ordet. Bokmärk permalänken.