Grannsamverkan

I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra för att förebygga och minska brottsligheten och på så sätt skapa en trygg och trivsam boendemiljö.

Vad kan du göra själv?
– gör en inventarielista över dina saker, fotografera/filma dem gärna
– märk stöldbegärlig egendom
– meddela dina grannar när du åker bort, även vid kortare bortavaro
– be grannen ta hand om posten, dra upp och fälla ner persienner etc.
– arrangera så att lampor släcks och tänds oregelbundet
– sätt upp utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt
– lås fönster och dörrar, lämna inga nycklar hemma (även de smartaste gömställen hittas)
– var vaksam om onormala händelser inträffar
– tala med fastboende grannar att titta till ditt fritidshus på vintern
– förvara inte värdehandlingar i fritidshuset

Om du upptäcker något som ser skumt ut
– notera det du ser, signalement, registreringsnummer på obekanta bilar etc.

Vid påbörjat angrepp
– larma polisen
– gör dig synlig
– notera enligt ovan
– möt upp när polisen kommer
– ingrip inte själv om du inte är helt säker på att lyckas.

Vårt kontaktombud för grannsamverkan är Mikael Karlsson, Tjuvholmsvägen 8, tel. 0703340516

Här kan du hitta blanketter och mer information.
Grannsamverkansbladet Nyköping nr 2 2023
Grannsamverkansbladet Nyköping nr 1 2023

Grannsamverkansbladet Nyköping nr 1, 2022
Grannsamverkansbladet Nr 4 Nyköping
Grannsamverkansbladet Nr 2, 2020
Grannsamverkansbladet Nr 1, 2020