Vägverkets tillsyn 2022

Vägverket gjorde våren 2022 en tillsyn av våra A-vägar. De skrev ett protokoll som du kan läsa här.

Vägskötselgruppen meddelar att alla synpunkter är åtgärdade, utom skyltarna vid farthindren.