Ägarbyte

Glöm inte att informera styrelsen om du säljer din fastighet. Föreningens sekreterare Stefan Gustafsson ansvarar för medlemsförteckningen och behöver namn och adressuppgifter på den nya ägaren.