LONA 1, Ansökan om medel från Länsstyrelsen

”Lokal och hållbar skötsel av kulturlandskapet vid Österängen och En- och Tjuvholmen”

 Ja, så heter projektet som vi nu ansöker om pengar för från Länsstyrelsens LONA- satsning.  LONA står för Lokala naturvårdssatsningen. Tyvärr hann vi inte skicka ut arbetsmaterialet på remiss då tiden för inlämning var så knapp. Nu ligger vår ansökan hos kommunen för att behandlas i Kommunstyrelsen innan den skickas vidare till Länsstyrelsen.

Vi har haft mycket god hjälp av kommunens ekolog Christel Guillet för att få till ansökan på rätt sätt – det var mycket som skulle fyllas i!

Syftet med vårt projekt är att ” återskapa det tidigare kulturlandskapet med blandning av öppna ytor och skogsbestånd som medför stor biologisk mångfald. Vårt område blir en naturlig övergång till Labro ängar. Nyckelord är långsiktighet, hållbar utveckling, lokalt socialt engagemang: Bo i, verka för och värna om en unik miljö.”

Vi har sökt pengar för 6 olika områden:

  1. Inventering av grönytorna
  2. Studiebesök, föreläsningar m m
  3. Framtagande av 3 skötselplaner
  4. Skötselåtgärder – öppna upp igenväxta områden m m
  5. Uppföljning av åtgärder
  6. Administration för verksamhetsrapport, slutrapport m. m.

Total kostnad för projektet beräknad till 388 300 kr.

Sökt bidrag 172 700 kr.

Värde av ideellt arbete är uppskattat till 210 200 kr.

Projektet kommer att pågå under perioden 2017-03-01 till 2021-03-01, totalt 4 år.

I mars 2017 beviljade Länsstyrelsen vår ansökan så nu ser vi framåt mot att påbörja arbetet.

Mera information och diskussion om arbetet på medlemsmötet den 22 april.