Regler för sophanteringen

  • Kompost och matavfall ska läggas i de bruna kärlen
  • Övrigt hushållsavfall i de gröna kärlen
  • Fyll på kärlen utifrån och in så att vi fyller ett kärl i taget.
  • Övrigt avfall får du sortera själv i kommunens återvinning. Läs mer här.