Sten-Olof Westlunds anteckningar från 1991

Sten-Olof Westlund bodde vid Y-korset och var bland annat ordförande i stugföreningen. Han intervjuade flera av de första nybyggarna på Tjuv- och Enholmen och sammanställde det i följande minnesanteckningar:
Intervjuer med nybyggare sammanställt 1991