Styrelserna

Styrelserna i våra tre föreningar har samma ledamöter

Ordförande
Margus Mägi, Sävstigen 6, 073-434 36 23
Vice ordförande
Pia Norrlie, Tjuvholmsvägen 1, 073-660 27 04
Kassör
Claes Johansson, Gulgavlestigen 1, 070-6952390
Sekreterare
Stefan Gustafsson, Strandrågstigen 2, 0709 527 887
Ledamöter och ersättare
Ulla Kviby, Tuvtåtelstigen 6, 070-3970721
Jan-Olof Gustafsson, Sandstarrstigen, 0702 360632
Ann Kristin Berg, Timotejstigen 5, 073 94 73 070
Sofia Eirsköld, Natestigen 1,
Leif Lennartsson, Sävstigen 8,