Tjufholmen i gamla tidningar

Jonas Björkman på Tjuvholmen har läst gamla tidningar på Kungliga Biblioteket och hittat nyheter och kungörelser om vad som hände på våra holmar på 1700- och 1800-talet.

Här får du prova på att läsa gammal skrift.

Den 18 augusti 1781 skrev Nyköpings Weckoblad:
”De som åstunda at inlega några kreatur på den så kallade Tjuvholmen kunna nu genast därom  överenskomma med Carl Hindric Brasch.”

Den 19 augusti 1826 skrev Nyköpings Weckoblad  om ”.….en ljusbrun stut med hwit rygg och strimmig panna…”som kom bort på den så kallade Tjufholmen för fjorton dagar sedan. Du kan också läsa om en upphittad snusdosa och ett tappat paraply, dock inte på våra holmar.

I Tidning för Södermanland den 6 maj 1840 annonserade M. Andersson på Rosenkälla  om möjligheten till ängsbete på bland annat Tjufholmen.

I Nyköpingsbladet den 29 september 1835 kunde man läsa om en oxe med ett kort hårrep upplindat på hornen som försvunnet från betet på den så kallade Tjufholmen öster om Nyköping.