Sommarvattnet

Sommarvattnet är kopplat till det kommunala vattennätet och är normalt på mellan veckorna 16 och 42. Vattengruppen ansvarar för att sätta på och stänga av vattnet. På våren går gruppen runt och stänger alla huvudkranar innan vattnet sätts på. På hösten stänger de vattnet och öppnar alla kranar så att ledningarna töms och luftas inför vintern.

Rör inte kranarna innan det finns anslag uppsatta om att vattnet är på och stäng inte kranarna på vintern!

Vattengruppen
En liten grupp arbetar ideellt med att sköta anläggningen. Gruppen består av  Ove Lindqvist, Enholmen, Leif Gustafsson och Stefan Gustafsson på Tjuvholmen.

Meddela någon i gruppen om du upptäcker en läcka eller något annat problem med vattenledningen.

Framtiden?
Styrelsen beslutade 2020 att inrikta arbetet på att avveckla sommarvattnet 2023 och uppmana alla stugägare att förbereda för det.

Sommarvattensystemet anlades av de boende på 1970-talet och har många gamla skarvar, kopplingar och kranar som behöver underhåll. Vi hade flera vattenläckor under sommaren 2018.

Fler och fler fastighetsägare har valt att ansluta sig till det gemensamma året-runt-vattnet. Att underhålla sommarvattenanläggningen för allt färre användare blir svårare och svårare att motivera och eventuella skador kan innebära stora kostnader.

Vi rekommenderar därför alla berörda att tänka igenom och planera för en framtid utan sommarvatten.

Läs mer om året-runt-vattenföreningen under rubriken Vattenföreningen i menyraden.