LONA 1, Projektet mer i detalj

Här kan du läsa mer om vad som ska göras och om ekonomin i projektet.

Information om LONA-projektet