GDPR

Styrelsen informerar om vilka uppgifter om medlemmarna som vi registrerar och hur vi använder dem:

GDPR Stugföreningen 24 maj 2018
I föreningen finns ett medlemsregister som innehåller följande: Tomtbeteckning, tomtadress, förnamn och efternamn på ägaren samt adress , telefonnummer och e-post till ägaren. Dessutom medlemsavgift, renhållningsavgift och vattenavgift samt uppgift om sommar- eller fastboende.

Ändringar i registret sker när fastigheten byter ägare eller när ägaren byter adress eller motsvarande. Registret hanteras separat av sekreteraren Stefan Gustafsson.

Medlemslistan används av styrelsen. Kontakta sekreteraren om du inte vill ha dina uppgifter på listan.

I bokföringsprogrammet WISMA finns ovanstående information för fakturering av avgifter en gång per år. Detta hanteras av kassören Claes Johansson.

GDPR Vägföreningen 24 maj 2018
Vägföreningen har inget eget medlemsregister i bokförings-programmet. All medlemsinformation finns registrerat hos Lantmäteriet.

Vägföreningen har ett abonnemang med ”Vägnu” som hämtar information löpande från Lantmäteriet under året.
” Vägnu” har faktureringsprogram som hjälper oss med fakturering av vägavgift där. Det är kassör, sekreterare och ordförande som har rätt att ”logga in” i programmet samt att göra några justeringar av informationen.

Programmet innehåller fastighetsbeteckning, vilka som är ägare till fastigheten, adress, procentuell andel av ägandet samt vilka som är betalningsansvariga.