Rundvandring på Österängen

20160409_152213 20160409_151548 monica
Den 9 april 2016 var det samling på Österängen. Kommunekologen Christel Guillet träffade 15-20 intresserade medlemmar och  guidade oss för att vi skulle se naturen i vårt område med nya ögon. Det handlade om att se hur vi bäst kan sköta området för att uppnå våra långsiktiga mål. Målen behöver diskuteras mer men synsättet är intressant, att med minsta tänkbara jobb åstadkomma ett vackert landskap.
Christel visade oss hur marken ser ut under en stor gran och hur det ser ut där vi har ”rensat” sly och naturen försvarar sig. Vi fick många tänkvärda tips vilket inte betyder att vi redan nu ser det som hon ser. Men med hennes stöd har vi goda chanser att få ett mönster för skötseln av våra grönytor, som kan bli ännu vackrare till vår och våra besökarnas glädje.
Monica Santa Cruz