Grävning på strandängarna – strandskyddsdispens

Vattenföreningen har haft ett möte med Nyköpings kommun angående grävning på strandängarna. Grävarbeten får endast ske mellan 15 september och 15 mars och ska samordnas av föreningen. Det behövs också tillstånd från länsstyrelsen och en efterbesiktning ska göras efter ett år. Minnesanteckningar från mötet.

Strandsskyddsdispens
I minnesanteckningarna skrivs om strandskyddsdispens. Läs om det på Länsstyrelsens hemsida. Där finns också en blankett för ändamålet. Kontakta för säkerhets skull Länsstyrelsen för att få veta om du behöver ansöka om dispens.