Quitten

Många medlemmar deltog i arbetet 2012 med att bygga och iordningställa den nya Quitten. Vi har nu en fin anläggning för sophantering under tak och för förvaring av föreningens utrustning.

Valet att gjuta en hel bottenplatta gjorde att bygget blev dyrare än beräknat. Styrelsen föreslog därför årsmötet att besluta om en extra debitering 2013.

Ekonomin kring bygget

För att täcka kostnaderna för bygget beslutade årsmötena 2012 och 2013 att gör extra debiteringar.

Byggkostnad
Förberedelse betongplatta och betongplatta     53 805
Carport Prefab                                                         61 512
Johansson Byggmtrl.                                             10 990
Elkablar, solcell m.m.                                               3 896
Summa                                                                   130 203

Dessutom bygglov                                                    2 988 kronor.
Intäkter
Första extra utdebiteringen var 36 000 kr och andra blev 41 500 totalt 77 500 kr.

Alltså krävdes vid byggstart ett banktillgodo på minst ca: 54 500 vilket överensstämmer med bokföring.

Allt enligt kassörens sammanställning november 2013.