Avgifter och inbetalningar till vattenföreningen 2022

Det skickas inte ut någon faktura varje gång utan du är själv ansvarig att betala i rätt tid.

Avgifter 2023

Förbrukningsavgiften är 47 kr/m3.

Årsavgiften för alla inkopplade är 1 500:-, betalas i mars.

Årsavgiften för de som är anslutna men inte inkopplade är 750:-, betalas i mars.


Inbetalning
Läs av din vattenmätare och betala in till bankgiro 5602-6040.

Betalningstillfällen är kvartalsvis i efterskott. Ange fastighetsbeteckning och aktuell mätarställning.

Eftersom textfältet vid internetbetalning är begränsat, skriv så här:
Exempel 1: Din fastighetsbeteckning är BrAndholmen 1:51 och aktuell mätarställning 675. Skriv då A51_675.
Exempel 2: Din fastighetsbeteckning är BrYngelstorp 1:6 och aktuell mätarställning 1207. Skriv då Y6_1207.

Märkningen är viktig så vi kan redovisa betalningar på rätt person och ha koll på förbrukningen i föreningen.

Betalningar 2022
1. för jan-mars är betalningsdag 2022-03-25. Då ska även årsavgiften betalas.
2. för april-juni är 2022-06-23
3. för juli-september är betalningsdag2022-09-26
4. för oktober-december är betalningsdag 2022-12-22, så betalningen kommer in på rätt år.

Övrig information
Det har tillkommit ganska många medlemmar de senaste åren. Det är trevligt men ställer också högre krav på vår gemensamma anläggning. Till skillnad från en vanlig anslutning till det kommunala nätet, där kommunen har ansvar för allt fram till tomtgräns, så har vi själva ansvar för hela anläggningen från vår gemensamma anslutningspunkt (vid den nya bebyggelsen i början av koloniområdet) fram till den sista gemensamma pumpstationen vid Y-korset.

De reparations- och underhållskostnader som uppstår på vår anläggning får vi bekosta själva. Det är därför viktigt att alla tänker på att inte spola ned olämpliga saker i avloppet (t ex fett, bindor, plast etc) som kan orsaka stopp eller förstöra pumpar. Det här ska man självklart alltid tänka på, men det blir extra uppenbart för oss som bekostar en anläggning själva.