Vägskötselgruppen

Föreningens vägskötselgrupp består av

Mats Lundgren, Vårbroddstigen 1 (sammankallande)
Leif Lennartsson, Sävstigen 8
Niklas Nordlie, Tjuvholmsvägen 1
Mikael Karlsson, Tjuvholmsvägen 8