Två LONA-projekt

Sedan 2017 har vi haft vårt första LONA-projekt som syftar till att  för att återskapa det tidigare kulturlandskapet i vårt område. Projektet kommer att avslutas under 2021. För detaljer se de olika redovisningarna under flikarna i menyraden.

Under 2021 har vi fått medel till ett nytt projekt, LONA 2, vars syfte är att bidra till biologisk mångfald genom att skapa miljöer i vårt område som gör att vilda pollinatörer trivs och förökar sig. Projektet pågår till 2023. Läs mer under fliken….