LONA-projektet

Under 2016 har styrelsen arbetat för att skapa engagemang bland medlemmarna kring skötseln av våra gemensamma grönområden. Arbetet är uppdelat på Österängen, Tjuvholmen och Enholmen där de boende gemensamt kommer fram till vad som behöver göras och sedan utför arbetet. Vi har under året haft hjälp av kommunekologen Christel som gett tips och kloka tankar. En grupp besökte Stjärnsund i Dalarna för att få andra infallsvinklar.

Grupperna leds av Ulla Kviby, Margus Mägi och Inger Ahlberg och engagemanget har varit mycket stort. Många medlemmar har ställt upp och träffats vid flera tillfällen för planering och för att påbörja arbetet.

Ansökan om pengar från Länsstyrelsen

För en långsiktig planering har arbetsgruppen tillsammans med kommunekologen skrivit en ansökan som kommunen nu skickat till Länsstyrelsen för att få resurser för att genomföra insatser som kostar pengar. Föreningen ska då ställa upp med egna resurser för att få bidrag. Då räknas  arbetsinsatser som vi själva lägger ner i forma av möten, röjningar, studiebesök med mera.

Röjning i regn

Söndagen den 9 oktober, i strilande regn, var vi nästan tjugo personer som började med att röja stigen från bryggorna på Tjuvholmen ut mot Enholmen och stigen därifrån upp mot festplatsen. Så mycket man hinner göra på en timme när man är många!