SGU sommarhem

dddd

Samling vid SGU:s sommarhem på Tjuvholmen 1959 Foto: Okänd

Grunden till SGU:s sommarhem finns kvar på nordöstra sidan av Tjuvholmsberget. Det finns fortfarande spår efter branden när huset brändes ner av brandkåren.

På den gamla fångön Tjuvholmsberget, eller från början nedanför berget i östlig riktning, uppförde den nybildade Nyköpings Godtemplares Sommarhemsförening en paviljong som man förvärvat från lantbruksutställningen 1914. År 1916 restes paviljongen. Bengt ”Soting” Johansson berättar att hans farfar August Johansson var en av eldsjälarna som var med och reste paviljongen, som redan 1922 flyttades till foten av Tjuvholmsberget.

Ny paviljong betydligt större och rejälare byggdes 1932 av medlemmarna. Den stod fram till 1966, då nya tider gjorde att aktiviteten avtog och brandkåren fick i uppdrag att elda upp paviljongen.

På tal om att elda, så anordnades mellan 1919 och en bit in på 50-talet valborgsmässobrasa uppe på krönet av Tjuvholmsberget. Kanske en sen variant av vårdkasberg som Tjuvholmsberget mycket väl kan ha varit i ofredstider.

Ganska livlig idrottsverksamhet förekom här, då man hade fotbollsplan och redskap för att kunna utöva de flesta idrottsgrenar. Dans anordnades en tid, då en dansbåt gick från Nyköping på lördagskvällarna. Båten hade det lite udda namnet Manasse. En annan dansbåt, ”Flacken”, gick till Linudden som hade en stor fin danspaviljong. Den framfördes av ägaren, verkmästare Carl Flack.

Första husen på Tjuvholmen
Det första hus som byggdes på En- och Tjuvholmen tror jag är P.J. Lindkvists. Uppfört 1917, och som senare blev sonen Einar Lindkvists hem under många år, när han bedrev yrkesfiske här.

Även om någon har nämnt att det skulle ha funnits någon stuga redan 1910 så har det inte gått att styrka.

Stugpärmarna
Mera om pionjärtiden med byggnation av hus, brunnar och vägar har Stenolof Westlund beskrivit utförligt. Likaså har Inga-Lill Furusten berättat om sin barndom vid Tjuvholmen. Båda dessa minnen finns i föreningens pärm.