Rutiner för utlåning av flistugg och slåtterbalk

Maskinerna är inlåsta. Du måste därför kontakta någon av nedanstående personer. Vid utlåning noterar vi hur många timmar de använts för att kunna göra regelbunden service. Stort tack till Sören Karlsson som servar våra maskiner.

Våra rutiner kan upplevas som krångliga och omständliga. Men de ger oss möjligheter att ständigt följa upp slitage/skador på flistuggen och slåtterbalken. Vi minskar därmed kostnader för reparationer och köp av reservdelar.

Gör så här:

  • Boka i anteckningsboken i Quitten när du vill ha maskinen.
  • Kontakta någon av nedanstående för att hämta ut.
  • Kontakta någon av nedanstående för att lämna tillbaka den och meddela hur många timmar du kört den och om något speciellt har hänt under arbetet.

 Kontaktpersoner:

  • Sören Karlsson, 0702 16 78 99
  • Patrik Eklöf, 0739 47 30 70
  • Margus Mägi, 0734 34 36 23