LONA 1, Hur ska vi röja? – Rapporterna

Det fortsatta arbetet inom projektet utgår från den rapport ”Österängen, Tjuvholmen och Enholmen, inventering och förslag till skötselplan” (se nedan) som biolog Hans Rydberg presenterade  på medlemsmötet den 9 september 2017.

Det är viktigt att vi gemensamt, tillsammans med grannarna i respektive område, kommer fram till hur vi ska gå vidare. Ta därför kontakt med arbetsgruppen, Inger Ahlberg, Ulla Kviby eller Margus Mägi, innan arbetet dras igång så att gruppen kan samordna insatserna.

Fota först
En del i redovisningen av projektet, och vad vi har gjort, är att redovisa resultat med foton. Börja därför med att fotografera området innan arbetet drar igång. Döp sedan bilder med datum och den beteckning som finns i rapporten, till exempel 2018-04-10 E7, (2018-04-10 T112018-04-10 Ö13), och skicka dem till Stefan Gustafsson.

Redovisa arbetade timmar
Vår egen insats i projektet är de timmar vi medlemmar själva lägger ner i det gemensamma arbetet. Det är därför viktigt att redovisa alla timmar. Skriv ner och rapportera datum och antalet timmar till Margus.

Läs mer
Läs och ladda hem rapporterna här:
(OBS! Stora filer som kan ta tid att ladda ner)

Frågor och synpunkter
Hör av dig till Inger Ahlberg, Ulla Kviby eller Margus Mägi.

”Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar
genomförandet av detta projekt.”