Vattenföreningen

Tjuvholmsvägens vattenförening förvaltar vatten- och avloppsledningen för året-runt-vattnet med tillhörande pumpstationer från kommunens anslutningspunkt vid bussvändplanen  fram till Y-korset som är föreningens ansvarsområde. Ledningar därefter är privata med olika ägare. Föreningen har 55 medlemmar som är anslutna till det kommunala nätet.

Föreningen är fristående från övriga föreningar i vårt område och har en egen styrelse.

Nya medlemmar ska skriftligt begära att få ansluta sin fastighet till vatten- och avloppsanläggningen. De ska också betala en anslutningsavgift, som idag är 70 000 kronor. Från årsskiftet 2021 tillkommer en kommunal avgift som i dagsläget är 17 525:-.  Den kommunala avgiften tas ut även i år men ingår i 70 000:- som är årets avgift.

Anläggningsarbetet ska utföras av auktoriserad entreprenör enligt föreningens direktiv.

Medlemmarna betalar en medlemsavgift varje år och ska varje kvartal redovisa vattenförbrukningen och betala för förbrukningen.