Vattenföreningen

Tjuvholmsvägens vattenförening förvaltar vatten- och avloppsledningen för året-runt-vattnet med tillhörande pumpstationer från kommunens anslutningspunkt vid bussvändplanen  fram till Y-korset som är föreningens ansvarsområde. Ledningar därefter är privata med olika ägare. Föreningen har 67 medlemmar som är anslutna till det kommunala nätet.

Föreningen är fristående från övriga föreningar i vårt område och har en egen styrelse.

Nya medlemmar ska skriftligt begära att få ansluta sin fastighet till vatten- och avloppsanläggningen. De ska också betala en anslutningsavgift, som idag är 72 000 kronor. Från årsskiftet 2021 tillkommer en kommunal avgift som i dagsläget är 17 525:-. 

Anläggningsarbetet ska utföras av behörig VVS-entreprenör enligt föreningens direktiv.

Medlemmarna betalar en medlemsavgift varje år och ska varje kvartal redovisa vattenförbrukningen och betala för förbrukningen. Under vintern kommer vi byta ut alla vattenmätare till digitala och kommer där efter skicka ut fakturor.