Vägen

Vägsamfälligheten ansvarar för vägen

Samfälligheten ansvarar för grusvägen från asfaltskanten innan koloniområdet, ut till Östtorp och ut till Tjuvholmen och Enholmen.

Kommunen, Frälsningsarmen och vi som bor på En- och Tjuvholmen är medlemmar i samfälligheten och betalar avgift varje år för underhållet av vägen.

Skötselplan och skötselområden

Föreningens vägskötselgrupp har tagit fram en skötselplan för vår gemensamma väg och delat in oss i olika skötselområden där vi boende ansvarar för viss del av underhållet. Gruppen ansvarar för planering av gemensamma arbeten och beställningar av externa insatser med mera.

Tänk på när du kör på vägarna

  • Hastigheten är begränsad till 30 km/tim.
  • Undvik att köra i vattenpölarna när det regnat eftersom det gör groparna större.
  • Vägen är smal för att hålla hastigheten nere.

Foto: Börje Berzén och Stefan Gustafsson

Vägen behöver mycket underhåll

En stor del av våra vägar är byggda på sjöbotten och behöver mycket underhåll.

Styrelsen arbetar med att ta fram en långsiktig plan för underhållet av våra vägar.