Vattenföreningens årsmöten

Årsmötet 2020 hölls digitalt 8 juli.

Så här ser den nya styrelsen ut:
– Mats Björninen, ordförande
– Staffan Forsberg, sekreterare
– Maria Henriksson, kassör
– Bert Englund, ledamot
– Jimmy Henriksson, suppleant

Här kan du läsa årsmötesprotokollen:

Vattenföreningen protokoll årsmötet 2020

Vattenföreningens årsmöte 2019