Vattenföreningens styrelse och årsmötesprotokoll

Styrelse
– Tony Jönsson, ordförande
– Marcus Göthberg, sekreterare
– Maria Henriksson, kassör
– Lars Persson, ledamot
– Magnus Johansson, ledamot
– Jimmy Henriksson, suppleant

Här kan du läsa årsmötesprotokollen:
Protokoll fört vid Årsmötet Tjuvholmens vattenförening EK 2022

Protokoll fört vid Årsmötet Tjuvholmens vattenförening 2021

Vattenföreningen protokoll årsmötet 2020

Vattenföreningens årsmöte 2019