Utlåning för aktiviteter på holmarna

Föreningen har viss utrustning som du kan låna för aktiviteter på våra holmar.

  • Partytält
  • Stolar
  • Bord
  • Stege
  • Grill, modell större

Teckna dig på listan som finns i Quitten.