Minnesanteckningar från medlemsmöte om biologisk mångfald den 21 april 2023

Christina Winter höll ett inspirerande föredrag illustrerat med fina foton på pollinerare och exempel på olika områden där man arbetat med biologisk mångfald. Se Listor växter, åtgärder 

Till mötet på NK-villan kom totalt drygt 30 personer, varav åtta från Linudden och fyra från Ängstugans koloniområde. På Linudden har man nyligen påbörjat ett liknande LONA projekt som vårt. Vi är hjärtligt välkomna att hälsa på där senare under våren-sommaren. Återkommer med förslag på datum.

 Här följer en sammanfattning av huvudpunkterna, som jag upplevde det:

 Observera och inventera

Området vi vill utveckla, hur ser det ut? Vilka ”bra” växter finns redan? Vad behövs för att få dem att utvecklas?

Mycket av det arbete gjordes av Hans Rydberg vid starten av projektet, se hans rapport.

Hur är jorden – mullrik, lerig, sandig? Hur fungerar dräneringen – vattendränkt på våren eller ständigt torrt?

Vad används området till? Att utnyttja för, lek, fest, fotboll, promenadstråk eller något vackert att se på?

  1. Ha tålamod

Att utveckla en blomsteräng tar lång tid. Regelbunden slåtter eller klippning och bortförsel av det klippta utarmar marken och nya växter börjar trivas.

Våra försök att snabbfixa blomsterängar på Eholmen och vid Y-korset med hjälp av maskin som hyvlade bort gräs skiktet, för att underlätta sådden – var inte någon bra ide´ enligt Christina. I det borttagna skiktet finns frön och rötter till växter som vi kanske vill ha.

  1. Använd det som redan finns

När vi klipper på våren, se till att spara ”öar” med blommor som redan växer där och utvidga öarna för varje år. Då behöver vi inte lägga ut pengar på att köpa in fröer. En del blandningar har blommor som egentligen inte hör hemma i en svensk sommarhage.

  1. Undvik främmande, invasiva arter

Kan se vackra ut, t.ex. kanadensisk gullris och praktlysing, men kan tar snabbt över och slår ut den normala floran.

Ryck upp dem med rötterna innan de fröar av sig, lägg i plastsäck och ta till särskilda behållare vid kommunens kompost på Brandholmen

På nätet hittar du lätt lisor på ”fientliga” växter.

  1. Klipp med eftertanke

Böja med at kratta på våren ”aga” ängen. Vid första klippningen, ha gräsklipparen på högt läge.

Om du vil ha högväxande blomsteräng, klipp/slå med lie nästa gång på sensommaren, (efter 20 juli) då växterna fröat av sig. Klipp gångar där du vill komma fram.

Orkar du inte slå/klippa hela ytan, välj vissa områden.

Tillväxten av gräs är störst i juni, om kraftig växt på din äng klipp/slå redan då. Om det finns rejäla bestånd av ängsväxter spara dem till nästa år.  Växla mellan tidig och sen slåtter.

Vill du ha en yta som är fullt av blommor men som du vill gå på, så t.ex. klöver eller någon annan lågväxande blomma, och klipp oftare och sänk successivt maskinen. Till slut har du en fin blommande gräsmatta.

  1.  Blommande träd och buskar – viktiga ”medhjälpare”
  1. Pollen och nektar hela säsongen

Tidig vår och höst ofta brist på mat. Se länken nedan med Christinas tips på växter som täcker hela säsongen.

  1. Boplatser

Hjälp pollinerarna att hitta boplatser och ”barnkammare”. I Hans Rydbergs rapport finns flera förslag på vad vi kan hjälpa till med.

  1. Beröm

Christina sa att hon var imponerad av det arbete vi redan gjort med borttagning av sly
och tätt växande träd. Rymd och ljus är viktiga. Hon önskade oss lycka till med vårt fortsatta arbete, det är oerhört viktigt. Utan pollinerare får vi brist på livsmedel.

Margus Mägi

Om Stefan Gustafsson

Är sekreterare och webbmaster i En och Tjuvholmens stugförening i Nyköping.
Det här inlägget postades i Grönytorna. Bokmärk permalänken.