Ordföranden har ordet – Året som gått 2022

Jag vill börja med att välkomna alla er som flyttat in i vårt område.

Och tacka alla som lämnat oss. Särskilt vill jag nämna Bert Englund som hastigt gick bort i höstas. Bert var starkt engagerad i skötseln av vårt område och hade koll. Alltid beredd att ha synpunkter och hjälpa till. Du är saknad, Bert.

Sen vill jag tacka alla som varit engagerade i våra olika styrelser. Vattenföreningen som ser till att vi får vårt vatten, och bistår vid omläggningen av sommarvattensystemet till kommunalt vatten. Väggruppen som sköter om vår fina grusväg. De olika bryggföreningarna som ser till att det finns båtplatser till sommaren. Samfällighetens styrelse som har det övergripande ekonomiska ansvaret, kontakter med olika berörda myndigheter, samordning av olika aktiviteter, årsmöte medlemsmöten mm. Arbetet har präglats av engagemang och gott samarbete, varit lätt för mig att vara ordförande.

Tack till alla er som på olika andra sätt bidrar till utvecklingen och trivseln.

  • Ni som i grupp eller på eget initiativ arbetat för att hålla landskapet öppet i våra olika områden
  • Arbetsgruppen för pollineringsprojektet
  • Ajas gökotta vandringar
  • De som hjälpt till med glögg vid Y-korset, tagit initiativ till grillkvällar mm

2022 har på många sätt varit ett omvälvande år. Kriget i Ukraina. Ekonomisk kris med ökande inflation och räntor, samt kraftigt stigande elpriser. FN-rapporter om massutrotning av djur, minskande biologisk mångfald och hotade ekosystem

För mig blir det mer och mer tydligt att allt hänger ihop och oron i omvärlden även blir vår oro. Vi blir otrygga och tilliten till olika samhälleliga institutioner och våra medmänniskor tenderar att minska.

En god miljö att leva i är en viktig motvikt mot detta. Jag tycker att vårt område (En-, Tjuvholmen samt Österängen ) just befrämjar mindre oro och ökad tillit. Vi har en fin tradition av social samverkan och engagemang i utvecklingen av vårt område. Vi har bidragit, på det sätt vi kan, till att öka biologisk mångfald i vårt område. Låt oss fortsätta att gemensamt värna om och utveckla vårt område år 2023.

Jag önskar er alla god fortsättning!

Margus Mägi

 

 

Om Stefan Gustafsson

Är sekreterare och webbmaster i En och Tjuvholmens stugförening i Nyköping.
Det här inlägget postades i Ordföranden har ordet. Bokmärk permalänken.