Ordföranden har ordet – Året som gått 2021

Covid har i mycket fortsatt att prägla vår tillvaro under året. Under våren, sommaren och början av hösten blev det bättre med mindre restriktioner. Gemensamt arbete med röjning på olika delar av området har gått att genomföra, bl.a. på Enholmen och kring Tuvtåtelstigen. Två medlemsmöten under september har vi också hunnit med. Därefter har smittspridningen tyvärr ökat igen, trots att många hunnit vaccinera sig. Min lärdom är att ha tålamod och att det är svårt att sia om framtiden.

Även detta år genomfördes ett digitalt årsmöte. Fram till den 28 juni hade 30 medlemmar besvarat och lämnat in formulär. Samma styrelse som tidigare fick förtroendet att fortsätta arbetet. För mer info se vidare protokollen för årsmöten 2021.

Efter beslut att sommarvattnet kommer att stängas av under 2023 har allt fler anslutit sig till det kommunala systemet.

Vägen har skötts föredömligt av väggruppen. Den består för närvarande av Mats Lundgren (Österängen) och Leif Lennartsson (Enholmen). Vi saknar en representant från Tjuvholmen. Är du intresserad hör av dig till Mats!

Staffan Forsberg har flyttat, stort tack för alla de år som han skött Quitten. Styrelsen har anlitat ett bolag som i fortsättningen kommer att sköta renhållningen av sopkärlen.

Medlemsmötet den 4/9 samlade 26 deltagare trots strålande höstsol. Vårt första LONA projekt, som pågått sedan 2017 avslutas i år. Hans Rydberg fick i uppdrag att göra en inventering av vad vi åstadkommit. I sin slutrapport bedömde han att vårt arbete medfört förbättringar på de allra flesta delområden. Rapporten kommer att delas ut personligen till boende på En- och Tjuvholmen samt Österängen.

Vårt andra medlemsmöte, den 25/9 med 16 deltagare, handlade om vårt nya LONA-projekt: ”Biologisk mångfald i återskapat kulturlandskap”. Syftet är att skapa miljöer på våra tomter och allmänningar som bidrar till att vilda pollinatörer trivs och förökar sig.

Hans Rydberg som gjorde en inventering under sommaren redovisade sina förslag till skötselplaner. Hans rapport har delats ut till nästan alla hushåll. Några enstaka sommarboende har vi ännu inte nått.

Saknar du en rapport, hör av dig!

Under hösten fick vi, med hjälp av Jimmy Henriksson, kontakt med företaget DW Trädservice som erbjöd omfattande gallringar och röjningar till förmånliga priser. Företaget tar hand om allt fällt material som man sedan säljer vidare som biomassa.

Efter inventeringar tillsammans med berörda boenden valde styrelsen ut tre områden:

  1. Från Enholmsvägen norrut mot bondens betesstängsel, avgränsat av Vasstigen och Gulkavlestigen.
  2. Från Tjuvholmsvägen söderut avgränsat av Luddhavrestigen och Darrgrässtigen (vägen ner till Ängstugans sommarcafe´)
  3. Tjuvholmsvägen norrut mellan Timoteistigen och Quitten.

Arbetet på område 1 och 3 ser ut att vara färdigt medan en del kvarstår på 2. Det fällda kommer att ligga för torkning under nästa år och transporteras bort, sannolikt hösten 2022.

Vi hade önskemål om att ett glest bestånd av träd skulle få vara kvar för att motverka slybildning. Tyvärr har den informationen inte alltid gått fram, varför man bitvis rensat något för hårt. Vi kommer att ta upp detta med företaget inför slutinventeringen och ev omförhandla priset.

Men i stort tycker jag det har blivit mycket bra. Vi hade själva aldrig klarat av att hantera så stora mängder fällda träd. De nya öppna ytorna erbjuder också olika möjligheter.

Hur vore det t.ex att skapa en ”park” runt Vasstigen med syrenberså, bärbuskar, frukträd, samt ett vackert japanskt körsbärsträd och magnolia? Dessutom rutor med ängsblommor och buskar som lockar till sig pollinerare?

Låt fantasin och kreativiteten flöda!

Sammanfattningsvis har det ändock varit ett bra år. Jag känner mig glad och tacksam över att få bo i ett område som hela tiden utvecklas med hjälp av er alla som bor här.

God fortsättning och Gott Nytt ÅR önskar vi alla i styrelsen!

Margus Mägi
Ordförande

 

 

Om Stefan Gustafsson

Är sekreterare och webbmaster i En och Tjuvholmens stugförening i Nyköping.
Det här inlägget postades i Ordföranden har ordet. Bokmärk permalänken.