Ordföranden har ordet

År 2020 är snart slut. Ett mycket dramatiskt år. Pandemin har drastiskt förändrat våra livsvillkor, och visat hur skört vårt samhälle på många sätt är. Vi har alla blivit drabbade på olika sätt, men mest våra äldre och de som av andra skäl är i riskzonen för livshotande komplikationer. Många har lidit av isolering, ensamhet och rädsla.

Samtidigt finns det också positiva erfarenheter att ta med sig. Pandemin har visat att vårt samhälle snabbt kan ställa om och mobilisera resurser för att möta den nya, okända faran. Att vi i stort sett följer rekommendationer för att minska smittspridningen, vi tar ansvar.  Att vi kan vara solidariska och hjälpsamma. Att vi reser och konsumerar mindre har haft positiv inverkan på klimatet.

Att bo här ute har känts som ett privilegium för mig. Visst har jag saknat den nära kontakten med barn och barnbarn, restaurangbesök, teater och konserter. Men närheten till naturen, stillheten och tystnaden har varit stärkande och trösterikt för mig. Gett mig utrymme att fundera över vad som egentligen är viktigt i mitt liv.

När jag tar mina promenader i området gläds jag över hur mycket som har förändrats sedan vi började med vårt LONA projekt 2017. Öppna vackra ytor, luft och ljus.  Jag ser med förväntan fram mot våren och alla vitsippor som nu får utrymme att visa sig. Resultaten bygger på enskildas initiativ, grannsamverkan och arbetsglädje. Jag hoppas vi kan fortsätta i samma anda under åren framöver, även om själva projektet formellt avslutas 2021.

Samtidigt är ett nytt LONA projekt på gång med inriktning på pollinering. Tanken är att vi ska få tips och hjälp att stötta alla flitiga bin, humlor, fjärilar och andra insekter som hjälper till med pollinering och därmed på sikt öka det biologiska mångfaldet i vårt område. Enligt kommunekolog Stefan Andersson har vi goda chanser att få projektet beviljat. Besked kommer i mars-21.

Vårt område förändras också på andra sätt. Äldre sommarstugor byggs om. Några har flyttat ut och andra har kommit till.

Jag hälsar alla nyinflyttade och återvändare hjärtligt välkomna till området! Jag hoppas att ni kommer att trivas här.

Har ni frågor hör av er till mig (073-4343623, margus.magi@hotmail.se) eller någon annan i styrelsen.

God Fortsättning och Gott Nytt ÅR!

Margus Mägi
Ordförande
En-Tjuvholmens och Österängens Samfällighetsförening

 

Om Stefan Gustafsson

Är sekreterare och webbmaster i En och Tjuvholmens stugförening i Nyköping.
Det här inlägget postades i Ordföranden har ordet. Bokmärk permalänken.