Hur ska vi röja på våra holmar?

Som ett led i föreningens arbete med våra igenväxande grönområden redovisade biolog Hans Rydberg sin rapport ”Österängen, Tjuvholmen och Enholmen, inventering och förslag till skötselplan” på medlemsmötet den 9 september.

Rapporten, som är grunden för det kommande arbetet, innehåller en vetenskaplig och historisk beskrivning av området samt detaljerade beskrivningar av våra gemensamma ytor uppdelade i små delområden. Här beskrivs respektive områdes karaktär, växter som finns där, områdets naturvärde och förslag till skötsel.

Hans genomgång var mycket intressant som inbjöd till många frågor och funderingar. I mindre grupper fortsatte diskussionen om hur vi nu gemensamt ska prioritera och gå vidare med arbetet.

Hans Rydberg betonar att vi måste se arbetet långsiktigt och inte ta för stora grepp från början. Det är bättre att ta lite i taget under flera år. I rapporten finns flera konkreta förslag.

Inger Ahlberg berättade att arbetsgruppen kommer att utgå från rapporten och att det är viktigt att vi gemensamt kommer fram till hur vi ska gå vidare. Ta därför kontakt med arbetsgruppen, innan arbetet dras igång, så att gruppen kan samordna insatserna. De kommer att ha kontakt med Hans och kommunen i det fortsatta arbetet.

Fota först
En del i redovisningen av projektet, och vad vi har gjort, är att redovisa resultat med foton. Börja därför med att fotografera området innan arbetet drar igång. Döp sedan bilder med datum och den beteckning som finns i rapporten, till exempel E7, T11, Ö13, och skicka dem till Stefan Gustafsson.

Redovisa arbetade timmar
Vår egen insats i projektet är de timmar vi medlemmar själva lägger ner i det gemensamma arbetet. Det är därför viktigt att redovisa alla timmar. Skriv ner och rapportera datum och antalet timmar till din kontaktperson, Margus, Inger eller Ulla.

Läs mer
Läs och ladda hem rapporterna här:
(OBS! Stora filer som kan ta tid att ladda ner)

Frågor och synpunkter
Hör gärna av dig till Inger Ahlberg eller Margus Mägi.

”Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar
genomförandet av detta projekt.”

Om Stefan Gustafsson

Är sekreterare och webbmaster i En och Tjuvholmens stugförening i Nyköping.
Det här inlägget postades i Lona-projektet. Bokmärk permalänken.