Minnesanteckningar från medlemsmötet den 19 november

Föreningens ordförande Inger Ahlberg hälsade alla, nästan trettio medlemmar, välkomna till det traditionella höstmötet och presenterade dagens program.

Ulla Kviby berättade om arbetet med grönytorna och den ansökan som arbetsgruppen skrivit tillsammans med kommunen. Kommunen kommer att (se föregående notis) ta beslut om de ska skicka ansökan till Länsstyrelsen. Ulla skickade runt kopior av själva ansökan som är mycket omfattande. Hon får en stor eloge för arbetet som hon lagt ner med ansökan.

Stefan Gustafsson berättade och visade bilder från studiebesöket i somras hos föreningen Permakultur i Stjärnsund i södra Dalarna. 19 medlemmar åkte dit, några kom dit tidigare och besökte sommarmarknaden i byn och åt en gemensam middag på en av byns restauranger. På söndagen blev det besök i trädgårdsodlingarna och skogsträdgården där engagerade odlare gav många tips och idéer. Vegetarisk lunch serverades i uteköket.

Assar Alexandersson visar bilder från våra områden från flydda tider. Nästan hundra år gamla bilder från de första stugägarna ute på Tjuvholmen. Bilder från SGU:s sommarhem vid Tjuvholmsberget visade att det varit mycket aktiviteter där det idag är en massa träd. PO Östlund och Åke Ahlberg hade också bidrag med intressanta bilder. Trevliga samtal och minnen kring bilderna.

Mikael Karlsson berättade om arbetet med vägen och att väggruppen gärna vill att de lokala grupperna på de olika holmarna tar ansvar för sin del av vägen när det gäller potthål och snöpinnar med mera. Vägen har hållit en god standard under sommaren.

Janne Gustafsson berättade om kostnaderna för sophämtningen som skjutit i höjden efter kommunens omläggning av avgifterna. Styrelsen försöker hitta vägar att sänka minska föreningens kostnader. Vi har sänt förfrågan till kommunen möjligheterna att sänka våra kostnader, men ännu inte fått något besked. Annars har vi höjda avgifter att vänta!

Mötet avslutade med en god smörgåstårta från NK-villan och trevlig samvaro grannar emellan.

Om Stefan Gustafsson

Är sekreterare och webbmaster i En och Tjuvholmens stugförening i Nyköping.
Det här inlägget postades i Från styrelsen, Lona-projektet, Medlemsmöten. Bokmärk permalänken.