Vattenföreningens årsmöten

Årsmötet 2020 hölls digitalt 8 juli.

Så här ser den nya styrelsen ut:

Mats Björninen, ordförande
Staffan Forsberg, sekreterare
Maria Henriksson, kassör
Bert Englund, ledamot
Jimmy Henriksson, suppleant

Protokollet från 2020 är på gång…

Här kan du läsa protokollet från årsmötet: