Vattenföreningens årsmöten

Årsmötet 2019 hölls på Frälsningsarméns sommarhem den 15 juni 2019.

Peter och Anette Lundh lämnade styrelsen efter många år och nya och gamla krafter fortsätter att utveckla föreningen. Så här ser den nya styrelsen ut:

Mats Björninen, 2 år, ordförande
Maria Henriksson, 2 år, kassör
Bert Englund, l år, ledamot
Jimmy Henriksson, 2 år, suppleant
Staffan Forsberg, 2 år, suppleant

Här kan du läsa protokollet från årsmötet: