Avgifter och inbetalningar till vattenföreningen 2020

Avgifter 2020

Förbrukningsavgiften är 36 kr/m3 från och med kvartal två 2020.

Årsavgiften för alla inkopplade är 1 000:-.

Årsavgiften för er som är anslutna men inte inkopplade är 500:-.

Inbetalning:

Läs av din vattenmätare och betala in till föreningens konto 9159731873-8 i Skandiabanken. Betalningstillfällen är kvartalsvis i efterskott. Ange fastighetsbeteckning och aktuell mätarställning. Det är viktigt för att vi ska kunna se vilken medlem som betalat och kunna redovisa på rätt person.

Eftersom textfältet vid internetbetalning är begränsat, skriv så här:
Exempel 1: Din fastighetsbeteckning är BrAndholmen 1:51 och aktuell mätarställning 675. Skriv då A51_675.
Exempel 2: Din fastighetsbeteckning är BrYngelstorp 1:6 och aktuell mätarställning 1207. Skriv då Y6_1207.

Betalningsdagar 2020

  1. för jan-mars är betalningsdag 2020-03-31. Då ska även årsavgiften betalas!
  2. för april-juni är 2020-06-30
  3. för juli-september är betalningsdag2020-09-31
  4. för oktober-december är betalningsdag 2020-12-21 Så vi får in allt på rätt år.

Övrig information
Det har tillkommit ganska många medlemmar de senaste åren. Det är trevligt men ställer också högre krav på vår gemensamma anläggning. Till skillnad från en vanlig anslutning till det kommunala nätet, där kommunen har ansvar för allt fram till tomtgräns, så har vi själva ansvar för hela anläggningen från vår gemensamma anslutningspunkt (vid den nya bebyggelsen i början av koloniområdet) fram till den sista gemensamma pumpstationen vid Y-korset.

De reparations- och underhållskostnader som uppstår på vår anläggning får vi bekosta själva. Det är därför viktigt att alla tänker på att inte spola ned olämpliga saker i avloppet (t ex fett, bindor, plast etc) som kan orsaka stopp eller förstöra pumpar. Det här ska man självklart alltid tänka på, men det blir extra uppenbart för oss som bekostar en anläggning själva.