Avgifter och inbetalningar till vattenföreningen 2019

Styrelsen har beslutat om följande avgifter för år 2019;
Årsavgift 500 kr/år (ska betalas av samtliga medlemmar – även icke anslutna)
Förbrukningsavgift 34 kr/m3 (förbrukning enligt egen mätare)

Var och en ansvarar själv för att inbetalning sker till föreningens konto på Skandiabanken 9159731873-8. Ange Anette Lundh som betalningsmottagare.
Betalningstillfällen är kvartalsvis i efterskott;

  1. för jan-mars är betalningsdag 2019-03-29. Då ska även årsavgiften betalas.
  2. för april-juni är betalningsdag 2019-06-28
  3. för juli-september är betalningsdag 2019-09-27
  4. för oktober-december är betalningsdag 2019-12-20 (Obs!!)

Observera vid betalning
Det är viktigt att du anger fastighetsbeteckning och aktuell mätarställning när du betalar. Eftersom textfältet vid internetbetalning är begränsat, skriv så här:

Exempel 1: Din fastighetsbeteckning är Brandholmen 1:51 och aktuell mätarställning 675. Skriv då A 51_675.
Exempel 2: Din fastighetsbeteckning är Bryngelstorp 1:6 och aktuell mätarställning 1207. Skriv då Y 6_1207.

Hoppa över Br i början av fastighetsbeteckningen eftersom den är samma för alla fastigheter i föreningen. Hoppa också över 1: i fastighetsbeteckningen eftersom den också är samma för alla fastigheter. På det sättet finns det plats för den information som är nödvändig. Skriv inte någon annan information än det rödmarkerade i exemplen ovan.

Övrig information
Det har tillkommit ganska många medlemmar de senaste åren. Det är trevligt men ställer också högre krav på vår gemensamma anläggning. Till skillnad från en vanlig anslutning till det kommunala nätet, där kommunen har ansvar för allt fram till tomtgräns, så har vi själva ansvar för hela anläggningen från vår gemensamma anslutningspunkt (vid den nya bebyggelsen i början av koloniområdet) fram till den sista gemensamma pumpstationen vid Y-korset.

De reparations- och underhållskostnader som uppstår på vår anläggning får vi bekosta själva. Det är därför viktigt att alla tänker på att inte spola ned olämpliga saker i avloppet (t ex fett, bindor, plast etc) som kan orsaka stopp eller förstöra pumpar. Det här ska man självklart alltid tänka på, men det blir extra uppenbart för oss som bekostar en anläggning själva.
Styrelsen håller för närvarande på att se över hur avgifterna bör utformas
framöver för att säkerställa att anläggningen kan underhållas och skötas så att den fortsätter att fungera på ett bra sätt.