Avgifter och inbetalningar till vattenföreningen 2018

Styrelsen har beslutat om följande avgifter för år 2018;
Årsavgift 500 kr/år (ska betalas av samtliga medlemmar – även icke anslutna)
Förbrukningsavgift 34 kr/m3 (förbrukning enligt egen mätare)

Var och en ansvarar själv för att inbetalning sker till föreningens konto på Skandiabanken. Ange Anette Lundh som betalningsmottagare. Kontakta Anette för kontonumret.
Betalningstillfällen är kvartalsvis i efterskott;

  1. för jan-mars är betalningsdag 2018-03-30. Då ska även årsavgiften betalas.
  2. för april-juni är betalningsdag 2018-06-29
  3. för juli-september är betalningsdag 2018-09-28
  4. för oktober-december är betalningsdag 2018-12-21 (Obs!!)

Observera vid betalning
Det är viktigt att du anger fastighetsbeteckning och aktuell mätarställning när du betalar. Eftersom textfältet vid internetbetalning är begränsat, skriv så här:

Exempel 1: Din fastighetsbeteckning är Brandholmen 1:51 och aktuell mätarställning 675. Skriv då A 51_675.
Exempel 2: Din fastighetsbeteckning är Bryngelstorp 1:6 och aktuell mätarställning 1207. Skriv då Y 6_1207.

Hoppa över Br i början av fastighetsbeteckningen eftersom den är samma för alla fastigheter i föreningen. Hoppa också över 1: i fastighetsbeteckningen eftersom den också är samma för alla fastigheter. På det sättet finns det plats för den information som är nödvändig. Skriv inte någon annan information än det rödmarkerade i exemplen ovan.