Vattenföreningen

Tjuvholmsvägens vattenförening förvaltar vatten- och avloppsledningen för året-runt-vattnet med tillhörande pumpstationer i vårt område. Föreningen har 55 medlemmar som är anslutna till det kommunala nätet.

Föreningen är fristående från övriga föreningar i vårt område och har en egen styrelse.

Ordförande                               Mats Björninen           
Kassör                                        Maria Henriksson         

Nya medlemmar ska  begära skriftligt till föreningen att få ansluta sin fastighet till vatten- och avloppsanläggningen. De får också betala en anslutningsavgift, som idag är 70 000 kronor. Anläggningsarbetet ska utföras av auktoriserad entreprenör enligt föreningens direktiv.

Medlemmarna betalar en medlemsavgift varje år och ska varje kvartal redovisa vattenförbrukningen och betala för förbrukningen.