Styrelserna

Styrelserna i våra tre föreningar har samma ledamöter

Ordförande
Inger Ahlberg, Strandrågstigen 4, 0702 699119
Vice ordförande
Margus Mägi, Sävstigen 6, 073-4343623
Kassör
Claes Johansson, Gulgavlestigen 1, 070-6952390
Sekreterare
Stefan Gustafsson, Strandrågstigen 2, 0709 527 887
Ledamöter och ersättare
Ulla Kviby, Tuvtåtelstigen 6, 070-3970721
Jan-Olof Gustafsson, Sandstarrstigen, 0702 360632
Ann Kristin Berg, Timotejstigen 5, 073 94 73 070