Styrelserna

Styrelserna i våra tre föreningar har samma ledamöter

Ordförande
Inger Ahlberg, Strandrågstigen 4, 0702 699119

Vice ordförande
Marcus Göthberg, Strandrågstigen 3, 0737 737826

Kassör
Claes Johansson, Gulgavlestigen 1, 070-6952390

Sekreterare
Stefan Gustafsson, Strandrågstigen 2, 0709 527 887

Ledamöter och ersättare
Margus Mägi, Sävstigen 6, 073-4343623
Ulla Kviby, Tuvtåtelstigen 6, 070-3970721
Kristina Furusten, Tjuvholmsvägen 15, 0155-285920
Jan-Olof Gustafsson, Sandstarrstigen, 0702 360632