Vägskötselgruppen

Föreningens vägskötselgrupp består av

Mats Lundgren, Vårbroddstigen 1 (sammankallande)
Mikael och Mia Karlsson, Tjuvholmsvägen 1
Staffan Forsberg, Tjuvholmsvägen 16
Margus Mägi, Sävstigen 6