Sommarvattnet

Sommarvattnet är kopplat till det kommunala vattennätet och är normalt på mellan veckorna 16 och 42. Vattengruppen ansvarar för att sätta på och stänga av vattnet. På våren går gruppen runt och stänger alla huvudkranar innan vattnet sätts på. På hösten stänger de vattnet och öppnar alla kranar så att ledningarna töms och luftas inför vintern.

Rör inte kranarna innan det finns anslag uppsatta om att vattnet är på och stäng inte kranarna på vintern!

Vattengruppen
En liten grupp arbetar ideellt med att sköta anläggningen. Gruppen består av  Bert Englund på Österängen, Ove Lindqvist, Enholmen, Leif Gustafsson och Stefan Gustafsson på Tjuvholmen.

Meddela någon i gruppen om du upptäcker en läcka eller något annat problem med vattenledningen.

Framtiden?
Sommarvattensystemet anlades av de boende på 1970-talet och har många gamla skarvar, kopplingar och kranar som behöver underhåll. Vi hade flera vattenläckor under sommaren 2018.

Fler och fler fastighetsägare har valt att ansluta sig till det gemensamma året-runt-vattnet. Framtida kommunala krav på anslutning till vatten och avlopp påverkar också frågan om sommarvattnets vara eller inte vara. Att underhålla anläggningen för allt färre användare blir svårare och svårare att motivera och eventuella skador kan innebära stora kostnader.

Vi rekommenderar därför alla berörda att tänka igenom och planera för en framtid utan sommarvatten. Det finns dock ännu inget beslut om när sommarvattenläggningen kommer att stängas för gott.

Läs mer om året-runt-vattenföreningen under rubriken Vattenföreningen i menyraden.