Sommarvattnet

Sommarvattnet är kopplat till det kommunala vattennätet och är normalt på mellan veckorna 16 och 42. Vattengruppen ansvarar för att sätta på och stänga av vattnet. På våren går gruppen runt och stänger alla huvudkranar innan vattnet sätts på. På hösten stänger de vattnet och öppnar alla kranar så att ledningarna töms och luftas inför vintern.

Gruppen består av  Bert Englund på Österängen, Ove Lindqvist, Enholmen, Leif Gustafsson och Stefan Gustafsson på Tjuvholmen.

Meddela någon i gruppen om du upptäcker en läcka eller något annat problem med vattenledningen.

Framtiden?
Sommarvattensystemet anlades av de boende på 1970-talet och har många gamla skarvar, kopplingar och kranar som behöver underhåll. Vi har haft flera vattenläckor under sommaren 2018. En liten grupp arbetar ideellt med att sköta ansläggningen. Fler och fler fastighetsägare har valt att ansluta sig till det gemensamma året-runt-vattnet. Framtida kommunala krav på anslutning till vatten och avlopp påverkar också frågan om sommarvattnets vara eller inte vara.

Hur kommer det att bli med sommarvattnet i framtiden? Diskussionerna började på medlemsmötet den 6 oktober 2018 och behöver fortsätta bland medlemmar och i styrelsen.