Ägarbyte

Glöm inte att informera styrelsen om du säljer din fastighet. Föreningens sekreterare Stefan Gustafsson ansvarar för medlemsförteckningen och behöver namn och adressuppgifter för den nya ägaren.