Sällsynt gräs på Tjuvholmen

Foto: Stefan Gustafsson

Längst ut på Tjuvholmsvägen mellan Strandrågstigen och bryggorna är dikeskanterna ännu inte slagna och det beror på ett ovanligt gräs. Där växer Hartmansstarr som är ett sällsynt och rödlistat halvgräs. Arten växer bland annat på havsstrandängar och i väg- och dikeskanter. Den trivs på ängsmark och i diken som hålls öppna genom slåtter och där marken är kalkrik. Dränering och igenväxning är direkta hot mot arten. När gräset har satt frö kommer diket att slås även där för att det inte ska växa igen.

Du kan läsa mer om Hartmansstarr på Artdatabanken och Svenska Botaniska Föreningen

Det här inlägget postades i Grönytorna. Bokmärk permalänken.