Medlemsmöte om pollineringsprojektet den 25/9

Den 25 september kommer Hans Rydberg att presentera sin rapport om vårt nya Lona-projekt (Lona 2) som handlar om att att utveckla den biologiska mångfalden i vårt område. Det är en fortsättning på det projekt vi arbetat med sedan 2017. Syftet är att öka kunskapen bland oss medlemmar hur vi ska fortsätta utveckla och bevara vårt område.

Rapporten som innehåller en beskrivning av nuläget och förslag till åtgärder för att förstärka den biologiska mångfalden i ett landskap under restaurering. Alla fastigheter kommer att få ett eget exemplar av rapporten, så att vi alla kan bidra för att  skapa miljöer för den biologiska mångfalden. Här hittar du rapporten.

Publicerat i Lona-projektet | Kommentarer inaktiverade för Medlemsmöte om pollineringsprojektet den 25/9

Uppföljning av Lona 1 den 4 september på NK-villan

Den 4 september blir det medlemsmöte på NK-villan med syfte att följa upp och avsluta det projekt som startade 2017. Syftet med projektet har varit att gynna den biologiska mångfalden genom att återskapa naturvärden kopplade till det gamla kulturlandskapet.

Hans Rydberg har följt upp arbetet i tre rapporter, som fortfarande är utkast.  Innan slutversionen vill Hans Rydberg få synpunkter och återkoppling på de olika delarna i rapporterna. Läs rapporterna och ta med dina synpunkter till mötet eller mejla dem till Margus Mägi (margus.magi@hotmail.se).

Rapporterna:
RAPPORT – ENHOLMEN – UPPFÖLJNING 2021
RAPPORT – TJUVHOLMEN – uppföljning 2021
RAPPORT – ÖSTERÄNGEN – uppföljning 2021

Publicerat i Lona-projektet | Kommentarer inaktiverade för Uppföljning av Lona 1 den 4 september på NK-villan

Vattenföreningens årsmöte fick flera synpunkter

Även i år genomförde Tjuvholmens vattenförening EK årsmötet via mejl och post. 26 medlemmar lämnade in svarsformulären. Styrelsen består nu av Mats Björninen, ordförande (omval), Marcus Götberg, sekreterare, (nyval), Maria Henriksson, kassör (omval), Bert Englund, ledamot (omval) samt suppleanterna Jimmy Henriksson (omval) och Tony Jönsson (nyval). En revisionsbyrå kommer att granska räkenskaperna.

Styrelsens förslag till stadgeändringar godkändes. Flera synpunkter lämnades in, bland annat att stadgarna bör ses över ordentligt och att styrelsen bör titta på möjligheten att få föreningen att omfatta en större del av vatten- och avloppsanläggningarna i vårt område. Även att höjning av avgifterna kan vänta i och med att ekonomin är god.

Protokoll fört vid Årsmötet Tjuvholmens vattenförening 2021

Publicerat i Vattenföreningen året-runt | Kommentarer inaktiverade för Vattenföreningens årsmöte fick flera synpunkter

Protokollen från årsmöten 2021

Även i år genomfördes våra årsmöten digitalt. Medlemmar från 30 fastigheter besvarade och lämnade in formulären. Samma styrelsen som förra året fortsätter arbetet att förvalta och utveckla våra föreningar och vårt område.

Protokollen från stug- och samfälligheten samt vägföreningen har funnits på anslagstavlan vid Quitten under sommaren. Nu kan du också hitta protokollen här.

Publicerat i Från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Protokollen från årsmöten 2021

Sidorna om LONA-projekten uppdaterade

I år har vi fått medel för att genomföra ett pollineringsprojekt för ytorna i vårt område. Vi kallar det LONA 2.  Läs mer under fliken Två LONA-projekt i menyraden.

Du kan också läsa mer om de maskiner och annat som du kan låna från föreningen under rubriken Utlåning.

Publicerat i Lona-projektet, Utlåniing | Kommentarer inaktiverade för Sidorna om LONA-projekten uppdaterade

Höjda avgifter för året-runt-vattnet

Kassören Maria Henriksson skriver i ett mejl att styrelsen i Vattenföreningen (för året-runt-vattnet) beslutat att höja avgifterna i år. Läs mer här.

Publicerat i Vattenföreningen året-runt | Kommentarer inaktiverade för Höjda avgifter för året-runt-vattnet

Ordföranden har ordet – nytt Lona-projekt

Nu är våren äntligen här. Så fint att se alla vitsippor på våra öppna ytor.

Glädjande nyhet: vårt LONA-pollineringsprojekt har godkänts! Vi fick de pengar vi sökte – 185 000 kr –  att disponera under de 4 kommande åren. Precis som vid vårt tidigare LONA projekt kommer vi att börja med en inventering av vårt område, nu ur perspektivet pollinering. Fortsätt läsa

Publicerat i Lona-projektet, Ordföranden har ordet | Kommentarer inaktiverade för Ordföranden har ordet – nytt Lona-projekt

Sommarvattnet är på

Vattengruppen har nu satt på sommarvattnet, men misstänker att det finns en läcka på Österängen. De uppmanar alla att vara observanta på om det är blött där det inte ska vara det och i så fall meddela någon i gruppen: Bert Englund, Leif Gustavsson, Ove Lindqvist eller Stefan Gustafson

Publicerat i Sommarvattnet | Kommentarer inaktiverade för Sommarvattnet är på