Sommarvattnet är avstängt – snart stängs det för gott

Nu är sommarvattnet avstängt för säsongen. Låt kranarna stå öppna så att ledningarna luftas och vattnet rinner ur och hindrar sönderfrysning. Till våren stänger vattengruppen kranarna innan vattnet släpps på igen för nästa säsong.

Det har inte gått åt så mycket vatten i år som tidigare år. Det beror säkert på att det kom mycket regn under sommaren men också att flera har plomberat sin sommarvattenledning och istället använt åretruntvattnet.

Under 2023 kommer sommarvattnet att stängas ner helt (enligt inriktningsbeslut från styrelsen). Därför är det viktigt att de som fortfarande inte anslutit till åretruntvattnet  förbereder för andra lösningar.

Publicerat i Sommarvattnet | Kommentarer inaktiverade för Sommarvattnet är avstängt – snart stängs det för gott

Dags sätta ut snöpinnarna

Blir det riktig vinter i år? Vi förbereder för det och sätter upp snöpinnarna lördagen den 13 november. Samling vid Quitten 9.00. Ta gärna med ett spett.

Vägskötselgruppen

Publicerat i Vägen | Kommentarer inaktiverade för Dags sätta ut snöpinnarna

Underhåll – röjning utmed A-vägarna

Vägskötselgruppen och styrelsen förbereder att köpa in tjänster för att röja A-vägarna enligt skötselplanen. Det betyder att kanterna kommer att röjas ungefär två meter från vägkanten och upp till 4,5 meter över vägbanan.

Enligt skötselplanen är det respektive skötselområdena som själva ska göra jobbet men det är länge sedan det gjordes och är ett stort jobb. Läs mer om våra vägar under rubriken Vägen på hemsidan.

För B-vägarna gäller att de boende sköter underhållet där.

Publicerat i Vägen | Kommentarer inaktiverade för Underhåll – röjning utmed A-vägarna

Sommarvattnet stängs av under vecka 42

Vattengruppen meddelar att de kommer att stänga av sommarvattnet under vecka 42 som de brukar. När de stängt av kommer de att gå runt och öppna alla kranar för att lufta ledningen. Låt kranarna stå öppna över vintern till det kommer nya besked nästa vår.

Notera också att styrelsen räknar med att stänga ner sommarvattnet för gott 2023. Det är viktigt att du som ännu inte har en annan lösning för vattnet förbereder för det.

Publicerat i Sommarvattnet | Kommentarer inaktiverade för Sommarvattnet stängs av under vecka 42

Medlemsmöte om pollineringsprojektet den 25/9

Den 25 september kommer Hans Rydberg att presentera sin rapport om vårt nya Lona-projekt (Lona 2) som handlar om att att utveckla den biologiska mångfalden i vårt område. Det är en fortsättning på det projekt vi arbetat med sedan 2017. Syftet är att öka kunskapen bland oss medlemmar hur vi ska fortsätta utveckla och bevara vårt område.

Rapporten som innehåller en beskrivning av nuläget och förslag till åtgärder för att förstärka den biologiska mångfalden i ett landskap under restaurering. Alla fastigheter kommer att få ett eget exemplar av rapporten, så att vi alla kan bidra för att  skapa miljöer för den biologiska mångfalden. Här hittar du rapporten.

Publicerat i Lona-projektet | Kommentarer inaktiverade för Medlemsmöte om pollineringsprojektet den 25/9

Uppföljning av Lona 1 den 4 september på NK-villan

Den 4 september blir det medlemsmöte på NK-villan med syfte att följa upp och avsluta det projekt som startade 2017. Syftet med projektet har varit att gynna den biologiska mångfalden genom att återskapa naturvärden kopplade till det gamla kulturlandskapet.

Hans Rydberg har följt upp arbetet i tre rapporter, som fortfarande är utkast.  Innan slutversionen vill Hans Rydberg få synpunkter och återkoppling på de olika delarna i rapporterna. Läs rapporterna och ta med dina synpunkter till mötet eller mejla dem till Margus Mägi (margus.magi@hotmail.se).

Rapporterna:
RAPPORT – ENHOLMEN – UPPFÖLJNING 2021
RAPPORT – TJUVHOLMEN – uppföljning 2021
RAPPORT – ÖSTERÄNGEN – uppföljning 2021

Publicerat i Lona-projektet | Kommentarer inaktiverade för Uppföljning av Lona 1 den 4 september på NK-villan

Vattenföreningens årsmöte fick flera synpunkter

Även i år genomförde Tjuvholmens vattenförening EK årsmötet via mejl och post. 26 medlemmar lämnade in svarsformulären. Styrelsen består nu av Mats Björninen, ordförande (omval), Marcus Götberg, sekreterare, (nyval), Maria Henriksson, kassör (omval), Bert Englund, ledamot (omval) samt suppleanterna Jimmy Henriksson (omval) och Tony Jönsson (nyval). En revisionsbyrå kommer att granska räkenskaperna.

Styrelsens förslag till stadgeändringar godkändes. Flera synpunkter lämnades in, bland annat att stadgarna bör ses över ordentligt och att styrelsen bör titta på möjligheten att få föreningen att omfatta en större del av vatten- och avloppsanläggningarna i vårt område. Även att höjning av avgifterna kan vänta i och med att ekonomin är god.

Protokoll fört vid Årsmötet Tjuvholmens vattenförening 2021

Publicerat i Vattenföreningen året-runt | Kommentarer inaktiverade för Vattenföreningens årsmöte fick flera synpunkter

Protokollen från årsmöten 2021

Även i år genomfördes våra årsmöten digitalt. Medlemmar från 30 fastigheter besvarade och lämnade in formulären. Samma styrelsen som förra året fortsätter arbetet att förvalta och utveckla våra föreningar och vårt område.

Protokollen från stug- och samfälligheten samt vägföreningen har funnits på anslagstavlan vid Quitten under sommaren. Nu kan du också hitta protokollen här.

Publicerat i Från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Protokollen från årsmöten 2021